free portfolio web templates

Zasady bezpieczeństwa zdrowia w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Polsce na podstawie decyzji wydanych przez Ministra Zdrowia na terenie agroturystyki Huskyfarm wprowadzone są następujące zasady:
- w każdej możliwej sytuacji należy zachować bezpieczny dystans ok. 2 metrów od innych niezamieszkałych razem w pokoju osób
- należy korzystać ze środków ochrony osobistej (maseczek oraz w wymaganych sytuacjach rękawiczek ochronnych)
- wietrzyć pokoje poprzez otwarcie okien
- w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi Gośćmi  
- poinformować gospodarzy o przypadku stwierdzenia w czasie pobytu wyraźnych oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu i wysoka gorączka. Osoba taka zostanie poinformowana o obowiązku niezwłocznego stawienia się transportem własnym w najbliższym oddziale szpitala zakaźnego.


Aby zapewnić naszym gościom możliwie najlepszą ochronę
na terenie obiektu w odpowiednich miejscach znajdziecie zalecenia i instrukcje według których należy postępować. Są to między innymi zasady postępowania podczas kichania, kaszlu, mycia i dezynfekcji oraz zachowań zwiększających bezpieczeństwo zdrowia.

ZAPEWNIAMY:
- możliwość zakupu maseczki ochronnej
- możliwość korzystania ze środka dezynfekującego na terenie domu
- możliwość korzystania z prywatnych łazienek w każdym pokoju
- mycie i dezynfekcję pokoi zapewniającą bezpieczeństwo zdrowia pomiędzy zakwaterowaniem kolejnych Gości
- zmianę pościeli po pobycie pranej i suszonej z dodatkiem detergentu w temperaturze powyżej 60 st.C
- prowadzenie i monitorowanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekowania powierzchni dotykowych

Bardzo prosimy o odpowiedzialne korzystanie z części wspólnych obiektu w szczególności zachowanie odpowiedniego dystansu.
W związku z brakiem możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa odkryty basen sezonowy będzie nieczynny